петък, 15 март 2013 г.


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 12-03-2013
Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи"

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 11-03-2013
Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение"

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 11-03-2013
Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води"
Документация за участие

Открит конкурс в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 11-03-2013
Открит конкурс с предмет: "Извършването на лесокултурни дейности в обект № 1"

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 06-03-2013
Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и косумативи за моторни превозни средства"

Резултати от проведена процедура в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 06-03-2013
Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги"

Резултати от проведена процедура в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 22-02-2013
Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на универсални и неуверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на ЦУ на ЮЦДП и териториалните му поделения на територията на област Смолян"

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 06-02-2013
Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги"

Решение за промяна от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 06-02-2013
Решение за промяна в документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на универсални и неуверсални пощенски услуги и куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги за нуждите на ЦУ на ЮЦДП и териториалните му поделения на територията на област Смолян"

Резултати от проведен търг в ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 04-02-2013
Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 28-01-2013
Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на експертна оценка за определяне на месечната наемна цена на обект „Горски пункт - Барутин”"

Възлагане на обществена поръчка от ДГС Доспат

Дата на публикуване на обявата: 28-01-2013
Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на експертна оценка за определяне на месечна наемна цена на имот с проектен номер 001002, находящ се в землището на с. Любча, общ. Доспат"